Uw makelaar in Haaksbergen | Burbach Makelaars

Privacyverklaring Burbach Makelaars

U heeft te maken met Burbach Makelaars. Burbach Makelaars is een NVM- makelaar/taxateur. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt Burbach Makelaars bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM worden verstrekt en wat NVM met deze gegevens doet.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik?

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Bij woningen:

U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM- makelaar/taxateur:

 • U wilt uw woning verkopen. Zie 1.

 • U wilt uw woning verhuren. Zie 2.

 • U wilt een woning laten taxeren. Zie 9.


  U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan de NVM-makelaar:

 • U wilt een woning kopen. Zie 3.

 • U wilt een woning huren. Zie 4.


  Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet de NVM-makelaar via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar. 

  Zie 8.
 • U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een koop- of huurwoning bezichtigen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 5.

 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning kopen die via de NVM- makelaar wordt aangeboden. Zie 6.

 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning huren die via de NVM- makelaar wordt aangeboden. Zie 7.


  Bij bedrijfspanden of agrarisch vastgoed:

  U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar/taxateur:

 • U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen. Zie 10.

 • U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verhuren. Zie 11.

 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren. Zie 9.


  U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan de NVM- makelaar:

 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen. Zie 12.

 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren. Zie 13.


  Als u op zoek bent naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor niet de NVM- makelaar via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar. 

  Zie 8.
 • U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed voor koop of huur bezichtigen welke via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 5.

 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 14.

 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 15.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Burbach Makelaars de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

Burbach Makelaars KvK nummer 08083750

Blankenburgerstraat 26b, 7481 EB Haaksbergen info@burbach.nl

053-5724800

Gegevensverstrekking aan de NVM

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.

 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.

 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

  Lees hier wat NVM met de verstrekte gegevens doet.

  NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn: NVM

  KvK 30102683

  Postbus 2222

  3430 DC Nieuwegein cv@nvm.nl

  NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

  Wij nemen uw privacy serieus

  De NVM-makelaar en de NVM nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De NVM-makelaar verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. De NVM-makelaar besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de NVM-makelaar.

  Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

  Wilt u weten welke gegevens de NVM-makelaar van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de makelaar.

  NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM verwerkt, neem dan ook contact op met de NVM-makelaar die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.

  Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de NVM-makelaar. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

  Hoe kunt u een klacht indienen?

  Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van de NVM-makelaar, neem dan eerst contact op met de NVM-makelaar. Mocht u er met de NVM-makelaar niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens?

  De NVM-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de NVM-makelaar echter langdurig:

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de NVM- makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.

 • De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM- makelaar 5 jaar.

  1. U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en

   namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

   Gegevens

   Verstrekking mogelijk aan

   Bewaartermijn

   bij NVM-

   makelaar

   Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw

   telefoonnummer en e-mailadres.

   b

   20 jaar

   De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of

   verandering van werk.

   geen

   3 jaar

   De datum van aanmelding van de woning en de periode dat

   de woning te koop staat of heeft gestaan.

   a

   20 jaar

   De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.


   Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

   a

   20 jaar

   De reden van een eventuele intrekking van de

   bemiddelingsopdracht.

   geen

   3 jaar

   Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van

   witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

   c

   5 jaar

   Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen,

   waaronder uw identiteitsvaststelling.

   b

   20 jaar

   Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals

   de verkoopprijs en de transactiedatum.

   a

   20 jaar

   Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

   geen

   3 jaar   Ontvangers van gegevens

   a

   NVM (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

   b

   Notaris, koper, aankoopmakelaar

   c

   FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)


  2. U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

   Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

   Gegevens

   Verstrekking mogelijk aan

   Bewaartermijn

   bij NVM- makelaar

   Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw

   telefoonnummer en e-mailadres.

   a

   20 jaar

   De reden van verhuur.

   geen

   3 jaar

   De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.


   Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

   geen

   20 jaar

   De eisen die u stelt aan de huurder.

   a

   20 jaar

   Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen,

   waaronder uw identiteitsvaststelling.

   a

   20 jaar

   Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

   geen

   3 jaar   Ontvangers van gegevens

   a

   Huurder

  3. U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar

   ingeschakeld

   Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

   Gegevens

   Verstrekking mogelijk aan

   Bewaartermijn

   bij NVM-

   makelaar

   Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw

   telefoonnummer en e-mailadres.

   a

   20 jaar

   Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.

   geen

   3 jaar

   Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering

   van werk.

   geen

   3 jaar

   Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

   geen

   3 jaar

   Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw

   financieringsmogelijkheden.

   geen

   3 jaar

   Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden

   uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

   b

   5 jaar

   Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen,

   waaronder uw identiteitsvaststelling.

   c

   20 jaar

   Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals

   de verkoopprijs en de transactiedatum.

   geen

   20 jaar

   Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

   geen

   3 jaar   Ontvangers van gegevens

   a

   Verkoper en verkoopmakelaar

   b

   FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

   c

   Notaris, verkoper, verkoopmakelaar


  4. U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

   Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

   Gegevens

   Verstrekking mogelijk aan

   Bewaartermijn

   bij NVM- makelaar

   Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw

   telefoonnummer en e-mailadres.

   a

   20 jaar

   Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.

   geen

   3 jaar

   Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering

   van werk.

   geen

   3 jaar

   Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

   geen

   3 jaar

   Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw

   mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

   geen

   3 jaar

   Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een

   gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

   a

   3 jaar

   Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen,

   waaronder uw identiteitsvaststelling.

   a

   20 jaar

   Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

   geen

   3 jaar   Ontvangers van gegevens

   a

   Verhuurder


  5. U wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen die c.q. dat via de NVM-makelaar wordt aangeboden

   In dit contact maakt de NVM-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de NVM-makelaar u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de NVM-makelaar vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:


   Gegevens

   Verstrekking mogelijk aan

   Bewaartermijn

   bij NVM-

   makelaar

   Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw

   telefoonnummer en e-mailadres.

   a

   1 jaar

   Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het

   bedrijfspand of het agrarisch vastgoed.

   a

   1 jaar

   Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

   a

   1 jaar   Ontvangers van gegevens

   a

   Verkoper of verhuurder van pand


  6. U wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

   Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

   Gegevens

   Verstrekking mogelijk aan

   Bewaartermijn

   bij NVM- makelaar

   Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer

   en e-mailadres.

   b

   20 jaar

   Uw mening over de woning.

   b

   3 jaar

   Gegevens over de biedingen.

   b

   3 jaar

   Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van

   witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

   d

   5 jaar

   Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een

   gerechtvaardigd belang van de verkoper.

   b

   3 jaar

   Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen,

   waaronder uw identiteitsvaststelling.

   c

   20 jaar

   Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode

   (1234AB) van het vorig woonadres van de koper.

   a

   3 jaar

   Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

   b

   3 jaar   Ontvangers van gegevens

   a

   NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

   b

   Verkoper

   c

   Notaris, koper, aankoopmakelaar

   d

   FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)


  7. U wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

   Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

   Gegevens

   Verstrekking mogelijk aan

   Bewaartermijn

   bij NVM- makelaar

   Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw

   telefoonnummer en e-mailadres.

   a

   20 jaar

   Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

   a

   3 jaar

   Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM

   Woontoets.

   a

   5 jaar

   Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en

   financieren van terrorisme (Wwft).

   b

   5 jaar

   Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen,

   waaronder uw identiteitsvaststelling.

   a

   20 jaar

   Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

   a

   3 jaar   Ontvangers van gegevens

   a

   Verhuurder

   b

   FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)


  8. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de NVM- makelaar

   Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

   Gegevens

   Verstrekking

   mogelijk aan

   Bewaartermijn bij

   NVM-makelaar

   Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw

   telefoonnummer en e-mailadres.

   geen

   Tot intrekking van

   toestemming

   Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden

   samengesteld.

   geen

   Tot intrekking van toestemming

   Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

   geen

   Tot intrekking van

   toestemming


  9. U wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren en u heeft hiervoor de NVM-makelaar/taxateur ingeschakeld

   Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar/taxateur voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:


   Gegevens

   Verstrekking mogelijk aan

   Bewaartermijn

   bij NVM- makelaar

   Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw

   telefoonnummer en e-mailadres.

   a

   20 jaar

   Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed

   om de waarde te bepalen.

   a

   20 jaar

   Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur

   verstrekt.

   geen

   20 jaar   Ontvangers van gegevens

   a

   Validatie instituut op taxaties.


  10. U verkoopt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de NVM- makelaar ingeschakeld

   Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

   Gegevens

   Verstrekking mogelijk aan

   Bewaartermijn

   bij NVM-

   makelaar

   Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens

   zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

   b

   20 jaar

   De reden van verkoop.

   geen

   3 jaar

   De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het

   pand te koop staat of heeft gestaan.

   a

   20 jaar

   De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.


   Indien met de NVM-makelaar is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden

   daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

   a

   20 jaar

   De reden van een eventuele intrekking van de

   bemiddelingsopdracht.

   geen

   3 jaar

   Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate

   Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

   c

   5 jaar

   Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen,

   waaronder uw identiteitsvaststelling.

   b

   20 jaar

   Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de

   verkoopprijs en de transactiedatum.

   a

   20 jaar

   Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

   geen

   3 jaar   Ontvangers van gegevens

   a

   NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

   b

   Notaris, koper, aankoopmakelaar

   c

   FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)


  11. U verhuurt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de NVM- makelaar ingeschakeld

   Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM- makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

   Gegevens

   Verstrekking mogelijk aan

   Bewaartermijn

   bij NVM- makelaar

   Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals

   uw telefoonnummer en e-mailadres.

   a

   20 jaar

   De reden van verhuur.

   geen

   3 jaar

   De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.

   In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde huizenwebsites geplaatst voor promotie van de woning.

   geen

   20 jaar

   De eisen die u stelt aan de huurder.

   a

   20 jaar

   Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen,

   waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

   a

   20 jaar

   Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

   geen

   3 jaar   Ontvangers van gegevens

   a

   Huurder


  12. U bent op zoek naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed om aan te kopen en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

   Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden.

   Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

   Gegevens

   Verstrekking mogelijk aan

   Bewaartermijn

   bij NVM- makelaar

   Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals

   uw telefoonnummer en e-mailadres.

   c

   20 jaar

   Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn

   opgenomen.

   geen

   3 jaar

   Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en

   huurprijs. De reden van koop.

   geen

   3 jaar

   Uw eisen aan de huisvesting.

   c

   3 jaar

   Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw

   financieringsmogelijkheden.

   geen

   3 jaar

   Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial

   Owners) vastgesteld en vastgelegd.

   b

   5 jaar

   Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en

   de notaris verstrekt.

   d

   20 jaar

   Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de

   transactiedatum.

   geen

   20 jaar

   Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

   geen

   3 jaar   Ontvangers van gegevens

   a

   NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

   b

   FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

   c

   Verkoper en verkoopmakelaar

   d

   Notaris, verkoper, verkoopmakelaar


  13. U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed) en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

   Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

   Gegevens

   Verstrekking mogelijk aan

   Bewaartermijn

   bij NVM- makelaar

   Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals

   uw telefoonnummer en e-mailadres.

   a

   20 jaar

   Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn

   opgenomen.

   geen

   3 jaar

   Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en

   huurprijs.

   geen

   3 jaar

   Uw eisen aan de huisvesting.

   a

   3 jaar

   Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw

   mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

   geen

   3 jaar

   Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets (NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd

   belang van de verhuurder.

   a

   3 jaar

   Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen,

   waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

   a

   20 jaar

   Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

   geen

   3 jaar   Ontvangers van gegevens

   a

   Verhuurder


  14. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

   U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

   Gegevens

   Verstrekking mogelijk aan

   Bewaartermijn

   bij NVM-

   makelaar

   Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals

   uw telefoonnummer en e-mailadres.

   b

   20 jaar

   Uw mening over het aangeboden pand.

   b

   3 jaar

   Gegevens over de biedingen.

   b

   3 jaar

   Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial

   Owners) vastgesteld en vastgelegd.

   d

   5 jaar

   Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een

   gerechtvaardigd belang van de verkoper.

   b

   3 jaar

   Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen,

   waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

   c

   20 jaar

   Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals

   de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper.

   a

   3 jaar

   Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

   b

   3 jaar   Ontvangers van gegevens

   a

   NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

   b

   Verkoper

   c

   Notaris, koper, aankoopmakelaar

   d

   FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

  15. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar

  wordt aangeboden

  U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

  Gegevens

  Verstrekking mogelijk aan

  Bewaartermijn

  bij NVM-

  makelaar

  Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw

  telefoonnummer en e-mailadres.

  a

  20 jaar

  Uw eisen aan de huisvesting.

  a

  3 jaar

  Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM

  Businesstoets.

  a

  5 jaar

  Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen,

  waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

  a

  20 jaar

  Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

  a

  3 jaar  Ontvangers van gegevens

  Rol

  a

  Verhuurder

  Verantwoordelijke

  b

  FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

  Verantwoordelijke

  Gegevensgebruik door de NVM

  De NVM-makelaar verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM. NVM is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

  1. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.

  2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.

  3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

  1. Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.

 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald.

  Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

  Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).

  Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

  1. Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder funda

   Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.

 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

  Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via uw NVM-makelaar toestemming om dit al dan niet te doen.

  Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

  1. Database met historisch aanbod

  Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar worden verkocht, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.

 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald.

  Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

 • De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper.

  De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

  Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de woningmarkt mogelijk. De NVM verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:

 • Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.

 • Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.

 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.

 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.

 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.

 • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.

 • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u de bij NVM verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM-makelaar die de verkoop van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed heeft begeleid.

APP

Burbach Makelaars, gevestigd aan Blankenburgerstraat 26b
7481 EB Haaksbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.burbach.nl/
Blankenburgerstraat 26b
7481 EB Haaksbergen 053 57 24 800

Nicole Antink is de Functionaris Gegevensbescherming van Burbach Hij/zij is te bereiken via
info@burbach.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Burbach verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze app
aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende aanboditems heen (bijvoorbeeld omdat
dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze app en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over appbezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@burbach.nl, dan verwijderen
wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Burbach verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Burbach analyseert uw gedrag op de app om daarmee de app te verbeteren en het aanbod
van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Burbach volgt uw surfgedrag over verschillende aanboditems waarmee wij onze producten
en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Burbach neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Burbach) tussen zit. Burbach gebruikt de volgende
computerprogramma's of -systemen:
- Trackingsysteem voor het analyseren van gebruikers behoeftes

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Burbach bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Onze bewaartermijn(en) zijn: Net zolang tot dat u aangeeft het account te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Burbach verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Burbach gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze app wordt opgeslagen in de app van uw
tablet of smartphone. Burbach gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de app naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de app
goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die
uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen
aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze app hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Burbach en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@burbach.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Burbach wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Burbach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@burbach.nl

TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit
kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wij gebruiken een autorisatiesysteem om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
Iedereen behalve u zelf kan geen toegang krijgen over deze gegevens.